Made in Japan


Show:
Sort By:

TOKAIDO HEAVYWEIGHT KATA GI - YAKUDO TSA 躍 動

The YAKUDO 躍動 Heavyweight ULTIMATE Kata Uniform is TOKAIDO's original tournament style do-gi..

$249.99

TOKAIDO WKF HEAVYWEIGHT KATA GI - YAKUDO TSA 躍 動 New

TOKAIDO WKF HEAVYWEIGHT KATA GI - YAKUDO TSA 躍 動

The YAKUDO 躍動 Heavyweight ULTIMATE Kata Uniform is TOKAIDO's original tournament style do-gi..

$259.99